Change to English

Δραστηριότητες

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16.2.202

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

"ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ"

Σέ μία μεγαλειώδη ἐκδήλωση, πού διοργάνωσαν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, μέ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου ποιμενάρχου μας κ. Ἀνθίμου- γιά τήν ὁποία τό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στάθηκε πολύ μικρό γιά νά  χωρέσει τίς χιλιάδες τοῦ κόσμου- ὁ λαός τῆς Θεσσαλονίκης και τῆς Μακεδονίας ἔστειλε τό δικό του δυναμικό καί ξεκάθαρο μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνση.

Α. Γιά τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, πού ὑπογράφηκε ἐνάντια στή θέληση τῆς  συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων, ὁ λαός μας ἀπαιτεῖ ἀπό τήν πολιτική του ἡγεσία νά ἀνατρέψει τό ξεπούλημα  τριῶν χιλιάδων (3.000) καί πλέον ἐτῶν ἑλληνικῆς ἱστορίας. Δυστυχῶς ἐνῶ οἱ προκλήσεις καί ἡ καταπάτηση τῶν ὅρων  τῆς κατάπτυστης συμφωνίας ἀπό τήν πλευρά τοῦ γειτονικοῦ κράτους εἶναι καθημερινές, ἐμεῖς παραμένουμε  ἀδρανεῖς καί δέν ἀξιοποιοῦμε τά διπλωματικά ὅπλα, πού ἔχουμε στή διάθεσή μας, γιά νά καταγγείλουμε  τήν συμφωνία. Ἔσχατο ὅπλο στά χέρια τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας παραμένει τό δημοψήφισμα γιά νά ἐκφράσει δημοκρατικά τή θέση του ὁ ἑλληνικός λαός.

Στο θέμα αὐτό, ὁ πρῶτος ὁμιλητής,   π. Μάξιμος Ἰβηρίτης, πρ. πρωτεπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρουσίασε στήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του τούς  στενούς δεσμούς τῆς Ἀθωνικῆς πολιτείας μέ τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας, εἰδικά στούς τελευταίους αἰῶνες τῆς τουρκοκρατίας, στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀλλά καί στόν Μακεδονικό Ἀγῶνα.   Θύμισε μάλιστα τήν ρήση τοῦ μακαριστοῦ π. Γαβριήλ Διονυσιάτου ὅτι «…ὁ ἁγιορείτης μοναχός τά πάντα δύναται να ἀρνηθεῖ, πατέρα, μητέρα, ἀδελφούς, περιουσία, ἀλλά τό μόνο πού δέν μπορεῖ να ἀπαρνηθεῖ εἶναι ἡ ἀγάπη τῆς φιλτάτης μητρός Ἑλλάδος!», ἐνῶ τελείωσε τήν ὁμιλία του μέ προτροπή γιά ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ λαοῦ, βροντοφωνάζοντας «ἀντί λιβάνου, μπαρούτι εἰς τά θυμιατά»!

Ὁ δεύτερος ὁμιλητής, ἱστορικός καί ἐρευνητής κ. Γεώργιος Ρωμανός   ὑποστήριξε τεκμηριωμένα ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι παράνομη και ὑπάρχουν τουλάχιστον 12 λόγοι ἀκυρότητάς της. Παράλληλα παραμένει ἀνολοκλήρωτη στόν ΟΗΕ, ἐνῶ ἀποκάλυψε ὅτι ἡ διαδικασία εἰσδοχῆς τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ ἔχει οὐσιαστικά «κολλήσει». Οἱ παραβιάσεις τῆς συμφωνίας ἀπό τήν πλευρά τῶν Σκοπίων ὑπερβαίνουν τίς 100, δίνοντάς μας πολλούς λόγους καταγγελίας τῆς συμφωνίας.   Ζήτησε μάλιστα νά τεθεῖ σέ δημοψήφισμα ἡ συμφωνία μέ  τό ἐρώτημα: «Θέλει ὁ ἑλληνικός λαός νά   τηρεῖ ἀπαρεγκλίτως μία συμφωνία πού δέν τηρεῖ στό ἐλάχιστο τό γειτονικό κράτος;»

Β. Στό φλέγον ζήτημα τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν, πού κατακλύζουν τήν πατρίδα μας καί ἔχουν δημιουργήσει ἤδη συνθῆκες ἀσφυξίας στά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ζητοῦμε νά θωρακισθεῖ ἡ χώρα μας μέ τό σφράγισμα τῶν συνόρων, καί νά μήν ἐπιχειρηθεῖ μεταφορά τοῦ προβλήματος καί στήν ἠπειρωτική χώρα. Οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη, καί χωρίς ἐθνικό σχέδιο καί προοπτική, ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος τῆς παράνομης μετανάστευσης εἶναι ἤδη ὁρατοί και ἀπειλοῦν  τήν κοινωνική καί ἐθνική συνοχή τῆς πατρίδας μας ἀλλά καί τήν ἀσφάλεια τοῦ κράτους μας, ἰδιαίτερα ὑπό τό φῶς τῶν τελευταίων προκλήσεων τῆς γείτονος Τουρκίας.

Ὁ καθηγητής τοῦ Ε.Κ.Π.Α. κ.  Ἰωάννης Μάζης ἐπεσήμανε τόν κίνδυνο διολίσθησης τῆς χώρας μας στή Χάγη «ὡς πρόβατον ἐπί σφαγῆ», χωρίς σαφές πλαίσιο συζήτησης, κάτι πού θά ὁδηγήσει σέ διαδοχικές ὑποχωρήσεις τῆς χώρας μας   καί  παραχώρηση ζωτικῶν κυριαρχικῶν  δικαιωμάτων. Τόνισε  τήν ἀνεξέλεγκτη δράση πολλῶν ΜΚΟ, πού ἐκμεταλλεύονται τήν πατροπαράδοτη  ἑλληνική φιλοξενία, χαρακτηρίζοντας ὡς πρόσφυγες ἀνθρώπους πού δέν προέρχονται ἀπό ἐμπόλεμες χῶρες, καί πού ἀπό τήν στιγμή πού φεύγουν ἀπό τήν Τουρκία χάνουν τό διεθνές καθεστώς τοῦ «πρόσφυγα».  Ἐπεσήμανε τή χαώδη διαφορά πού χωρίζει τόν ἰσλαμικό τρόπο σκέψης και ζωῆς μέ τόν δυτικό πολιτισμό, κάτι πού καθιστᾶ οὐσιαστικά ἀδύνατη  κάθε προσπάθεια ἐνσωματάτωσης τῶν μωαμεθανῶν σέ δυτικές κοινωνίες.

Γ. Στό σοβαρότατο  δημογραφικό ζήτημα φρονοῦμε ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος τῆς πατρίδας μας νά σταθεῖ στό πλευρό τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας, δημιουργώντας τίς συνθῆκες, πρῶτον γιά παραμονή τῶν  νέων μας στόν τόπο μας, ὥστε νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν προκοπή τῆς πατρίδας, καί δεύτερον  γιά αὔξηση τῶν γεννήσεων τῶν Ἑλλήνων, γιατί χωρίς αὐτές τό μέλλον τῆς   πατρίδας προβλέπεται ζοφερό, καθώς ὁ κίνδυνος γιά πληθυσμιακή, θρησκευτική  καί πολιτισμική ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ προβάλλει πιό ὑπαρκτός ἀπό ποτέ. Ὁ ἑλληνικός λαός ἀπορρίπτει  ὡς ἀπαράδεκτες τίς ἀπόψεις περί ἐπικράτησης ἑνός μοντέλου πολυπολιτισμικότητας γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας.

Ὁ κ. Δῆμος Θανάσουλας, νομικός, στήν τελευταία ὁμιλία, κάλεσε τήν πολιτική ἡγεσία τῆς πατρίδας μας νά ἐφαρμόσει τήν συνταγματική διάταξη, πού ἐπιτάσσει νά ἐργάζεται ἀποκλειστικά ὑπέρ τοῦ  λαοῦ και τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος.

Μέσα ἀπό τήν ἐκδήλωση,  τίς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν καί τήν δυναμική παρουσία τοῦ λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης, ἔγινε φανερό ὅτι γιά ὅλα τά παραπάνω  ὁ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, ΟΥΤΕ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΠΟΤΕ!

 

22 ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ(Γ.Ε.Χ.Α.)

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΟΙ ΠΑΝΑΓΙΟΦΙΛΟΙ"

"ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΟΣΥΝΗ"

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ"       

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΓΙΑ ΦΟΙΒΗ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ"

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ"

"ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ"

ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ "ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ"

Σ.Φ.Ε.Β.Α. (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΤΩΧΩΝ"

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ.ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ: ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Ἡ Λαοσύναξη τῆς Ἐκδηλώσεως, πού διοργάνωσαν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, σήμερα Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2010, ἀφοῦ ἀκούσαμε τίς διεξοδικές καί ἀποκαλυπτικές ὁμιλίες τῶν ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν, κατά σειράν, π. Μαξίμου Ἰβηρίτη, Γεωργίου Ρωμανοῦ, Ἰωάννου Μάζη καί Δήμου Θανάσουλα σχετικά μέ τά καυτά θέματα:

Α) τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» Β) τῆς λαθρομετανάστευσης καί Γ) τοῦ δημογραφικοῦ, διατρανώνουμε τήν ἀπόφασή μας,

1) Νά μή συναινέσουμε στήν προδοσία τῆς Μακεδονίας μας, τῆς μιᾶς καί μοναδικῆς, πού ἔγινε μέ τήν «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν».

2) Νά μήν συναινέσουμε στό συντελούμενο ἔγκλημα σέ βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τοῦ ἔθνους, πού συνίσταται στόν παράνομο ἐποικισμό τῆς Ἑλλάδος ἀπό παράνομους μετανάστες.

3) Νά κρούσουμε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τήν βραδυφλεγῆ βόμβα τοῦ Δημογραφικοῦ. Σύμφωνα μέ τίς στατιστικές, μετά ἀπό 30 χρόνια οἱ Ἕλληνες τό γένος πιθανόν νά εἴμαστε μειοψηφία στόν τόπο μας καί μάλιστα μέ ἕνα πληθυσμό κατά πλειοψηφία ἡλικιωμένων.

Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε νά ληφθοῦν ἄμεσα τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά νά ἀνακοποῦν καί τά τρία παραπάνω ἐγκλήματα.

ΨΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

.

...

..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο Άγιος Ληστής του Γολγοθά», της Ορθοδόξου Αδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» (Πλαγιάρι-Θεσσαλονίκης)  με επικεφαλής τον πνευματικώς Προϊστάμενο αυτής, Αρχιμανδρίτη Γερβάσιο Ιωάν. Ραπτόπουλο, θα επισκεφθεί στις 4 Μαΐου ε.έ., ημέρα Τετάρτη της Διακαινησίμου, στις 10.30΄π.μ. το Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 120 συνεργατών και συνδρομητών της «Διακονίας». 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

1.Εκκλησιαστικούς πασχαλινούς ύμνους και χριστιανικά τραγούδια.               2. Συνοπτική δέηση «υπέρ των εν Φυλακαίς όντων». 3. Προσφώνηση του Διευθυντή 4. Αντιφώνηση και επίκαιρη ομιλία προς τους κρατουμένους από τον      π. Γερβάσιο. Και 5. Προσφορά δεμάτων στον κάθε κρατούμενο χωριστά, περιέχοντα είδη βασικής ανάγκης.

Πληροφοριακά σημειώνουμε ότι η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο Άγιος Ληστής του Γολγοθά» ιδρύθηκε το 1978 και στα 39 χρόνια λειτουργίας της μέχρι σήμεραέχει αποφυλακίσει συνολικά 16.000 άπορους μικροποινίτες κρατουμένους και φυγοποίνους από τις Ελληνικές Φυλακές, καθώς και από 90 χώρες του κόσμου, με αντίστοιχη δαπάνη 5.150.000,00 ευρώ, που καταβλήθηκαν στο Δημόσιο Ταμείο. Και οι αποφυλακίσεις συνεχίζονται.

 

Οι επισκέψεις της Διακονίας των Κρατουμένων στις φυλακές συνεχίζονται.

Παρασκευή, 28 Δεκέμβριος 2012 11:31 xronos.gr
Η διακονία των κρατουμένων προσέφερε 360 δέματα και ευχές στους έγκλειστους

Να θυμάστε τους φυλακισμένους σα να είστε και εσείς μαζί τους στη φυλακή, λέει ο Απ. Παύλος μία ρήση που ενστερνίζονται τα μέλη της αδελφότητας και προσφέρουν χρήματα και εθελοντική εργασία

Ο επικεφαλής της αποστολής π. Γερβάσιος Ιωάννης Ραπτόπουλος μίλησε προς τους κρατουμένους τους οποίους κάλεσε να βάλουν το Θεό στη ζωή τους. «Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας, ας γίνει η φυλακή Κομοτηνής τόπος αλλαγής», ανέφερε Έχει πραγματοποιήσει μέσα σε διάστημα 35 ετών μόνο στο νομό Ροδόπης 285 αποφυλακίσεις άπορων κρατουμένων, έργο που δεν περιορίζεται μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Η αδελφότητα «Η Οσία Ξένη», διακονία αποφυλακίσεως απόρων κρατουμένων «Ο άγιος ληστής του Γολγοθά» από το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον πνευματικό προϊστάμενο, αρχιμανδρίτη π. Γερβάσιο Ιωάννη Ραπτόπουλο είναι ιδιαιτέρως γνωστή στους κόλπους των φυλακισμένων, καθώς χιλιάδες ανά την Ελλάδα έχουν αποταθεί σε αυτήν ζητώντας τη στήριξη των μελών της. Στήριξη η οποία δε μεταφράζεται μόνο με λόγια στήριξης, αλλά και με έργα προς τους κρατούμενους.
Το 2005 τελευταία φορά μέλη της είχαν επισκεφτεί το κατάστημα κράτησης στην Κομοτηνή και φέτος, εφτά χρόνια μετά, επανέλαβαν αυτή την επίσκεψη. Μία αποστολή 200 και πλέον ατόμων κατέκλυσε χθες το πρωί τις φυλακές της πόλης μας, ένα θέαμα πραγματικά πρωτόγνωρο, αφού ελάχιστοι συνάνθρωποι μας έχουν με τόση μαζικότητα πραγματοποιήσει κάτι ανάλογο. Με τρία λεωφορεία μισθωμένα με προσωπικά έξοδα πολίτες κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, ακολουθώντας τον πατέρα Γερβάσιο βρέθηκαν στις φυλακές της πόλης μας, προκειμένου να προσφέρουν δέματα, να μιλήσουν στους κρατούμενους και τους ευχηθούν τη γρήγορη απελευθέρωσή τους.

280 ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η διακονία των κρατουμένων «Ο Άγιος Ληστής του Γολγοθά» από το 1978 μέχρι σήμερα έχει αποφυλακίσει 15.250 άπορους μικροποινίτες κρατουμένους από 90 χώρες του κόσμου, με αντίστοιχη δαπάνη 4.100.000 ευρώ, προϊόν προαιρετικών συνδρομών φιλάνθρωπων Ελλήνων και ομογενών, οι οποίοι και σήμερα στην κρίση που περνούν εξακολουθούν να συνδράμουν τη διακονία αυτής της αγάπης.
Και οι αποφυλακίσεις συνεχίζονται σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά στο νομό Ροδόπης η «Οσία Ξένη» καταβάλλοντας περισσότερα από 57.000 ευρώ από την ίδρυσή της μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 έχει αποφυλακίσει 280 άτομα από το κατάστημα κράτησης Κομοτηνής, ενώ έχει καταβάλλει χρήματα και για άτομα που κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα. Το έργο της αδελφότητας επικεντρώνεται στην αποφυλάκιση απόρων κρατουμένων που κρατούνται στις φυλακές για μικροποινές και για τα δικαστικά τους έξοδα.
Η Ελληνική Πολιτεία δίνει τη δυνατότητα της εξαγοράς ποινών κρατουμένων για ποινές δυόμιση ετών κράτησης. Ακόμα φροντίζει για την αποστολή χρημάτων σε απόρους κρατουμένους είτε Έλληνες, είτε αλλοεθνείς, είτε αλλόθρησκους, χωρίς διάκριση, για βασικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν στις φυλακές όλου του κόσμου (Αίγυπτος, Αλβανία, Κένυα, Κογκό, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Ταϋλάνδη, Τυνησία).

«Η ΦΥΛΑΚΗ ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ»

Ο επικεφαλής της αποστολής έγινε δεκτός από τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης Κομοτηνής Ιωάννη Δρίνη, ο οποίος παρείχε και τη σχετική άδεια για την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Όλοι μαζί βρέθηκαν σε χώρο που λειτουργεί ως γυμναστήριο προκειμένου τα μέλη της αδελφότητας να προετοιμαστούν για την υποδοχή των κρατουμένων. Μουσικά όργανα ακόμα και ηχητικές εγκαταστάσεις έφεραν μαζί τους, ώστε να τραγουδήσουν εκκλησιαστικούς ύμνους και χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Εκατοντάδες ήταν οι κρατούμενοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, αφού η συμμετοχή σε αυτή δεν ήταν υποχρεωτική. Στο άκουσμα όμως των τραγουδιών οι κρατούμενοι αισθάνθηκαν οικεία και θέλησαν και αυτοί να γευτούν λίγες όμορφες στιγμές.
Καλοσωρίζοντας τους επισκέπτες ο κ. Δρίνης και μιλώντας στους φυλακισμένους είπε πως «οι άνθρωποι αυτοί είναι δίπλα σας, σας αγαπούν και σας εκτιμούν. Ο θεός να σας δίνει κουράγιο να συνεχίσετε το έργο σας».
«Εσείς είστε το αντικείμενο του ενδιαφέροντος μας και της αγάπης μας», είπε με τη σειρά του ο πατέρας Γερβάσιος πραγματοποιώντας μία ομιλία διάρκειας μισής ώρας. «Ενός πατέρα είμαστε παιδιά», ανέφερε απευθυνόμενους στους κρατουμένους και αποκαλώντας τους «αδερφούς». Χρησιμοποίησε παραδείγματα από παραβολές με ανθρώπους αμαρτωλούς που μετάνιωσαν πραγματικά για ό,τι έκαναν και τους κάλεσε να βάλουν το θεό στη ζωή τους «μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας, ας γίνει η φυλακή Κομοτηνής τόπος αλλαγής», ενώ ευχήθηκε γρήγορη αποφυλάκιση για όλους.
Με χειροκροτήματα και ευχαριστίες ανταπέδωσαν οι φυλακισμένοι, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι, που άκουσαν με προσοχή τα όσα τους είπε ο πατέρας Γερβάσιος, παρόλο που πολλοί από αυτούς είναι αλλόθρησκοι.Σκόνη πλυσίματος, κάλτσες, εσώρουχα, παντόφλες, σαμπουάν, τηλεκάρτες, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα και μερικά γλυκά, περιελάμβανε το καθένα από τα 360 δέματα που έφεραν μαζί τους τα μέλη της αδελφότητας για να τα προσφέρει στους φυλακισμένους ο επικεφαλής της αποστολής. Και φρόντισαν ώστε αυτά να είναι αρκετά για όλους όσους βρίσκονται έγκλειστοι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

Η διακονία των κρατουμένων «Ο Άγιος Ληστής του Γολγοθά» κατά το τελευταίο τρίμηνο εκτός από την επίσκεψη στις φυλακές Κομοτηνής είχε την παρακάτω δραστηριότητα: Απέστειλε οικονομική συνδρομή σε Έλληνες κρατουμένους που εκτίουν ποινή φυλάκισης σε Φυλακές της Ιταλίας και της Πολωνίας για τις καθημερινές βασικές ανάγκες τους.
Απέστειλε δέματα με είδη ένδυσης, υπόδησης, καθαριότητας και αριθμό τηλεκαρτών στις εξής φυλακές: Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Γυναικών Κορυδαλλού και Πατρών. Απέστειλε δέματα με είδη ένδυσης και υπόδησης σε κρατουμένους που εκτίουν ποινή φυλάκισης σε φυλακές της Ελλάδος, παντελώς άπορους, κατά τη διαβεβαίωση των Κοινωνικών υπηρεσιών των φυλακών.
Οικονομική συνδρομή στην Ιερά Επισκοπή Ταρτούς της Συρίας, για τις ανάγκες απόρων κρατουμένων της περιοχής, με πρωτοβουλία του επισκόπου κ. Αθανασίου. Οικονομική συνδρομή στην Ιερά Μητρόπολη Εμμέσης (Χομς) της Συρίας για τις ανάγκες απόρων κρατουμένων της Επαρχίας, κατά την κρίση του οικείου μητροπολίτου κ. Γεωργίου. Οικονομική συνδρομή στην Μητρόπολη Κεντρώας Αφρικής για τις ανάγκες των κρατουμένων των φυλακών της Κινσάσα του Κογκό, κατά την κρίση του μητροπολίτου κ. Νικηφόρου. Οικονομική κάλυψη των αναγκών 16 Ρουμάνων κρατουμένων, επί 4ήμερον, μέχρι την απέλασή τους στη Ρουμανία, με τη μέριμνα του προξενείου Ρουμανίας στην Αθήνα. Οικονομική συνδρομή στα φιλόπτωχα ταμεία των φυλακών Δομοκού, Άμφισσας. Χορηγία στο ετήσιο φεστιβάλ κρατουμένων όλων των φυλακών της Ρουμανίας, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Βουκουρέστι. Χρηματικό έπαθλο για το καλύτερο έργο τέχνης κρατουμένων γυναικών του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα, κατά την 3η έκθεση έργων τους στο Συνεδριακό Κέντρο Θηβών.

 

Agioritikovima.gr

Το μόνο που χρειάζεσαι για να αλλάξεις τον κόσμο


Το μόνο που χρειάζεσαι για να αλλάξεις τον κόσμο είναι αγάπη, επειδή η αγάπη αλλάζει όλα όσα αγγίζει.

Αναζήτηση